[1]
Wiyati 2022. Pengembangan Kemahiran Guru Mengaplikasikan Komputer Jinjing Melalui Teknik Pelatihan Di SDN 2 Pojok Semester II Tahun 2021/2022. Eduscotech. 3, 2 (Jul. 2022).